Nový kabát webu

Aktualizujeme stránky, aby jsme mohli přidávat nové aktuálnější info o dění v SCHF a chovu fretek.
Doufáme, že se vám budou naše stránky líbit.

SCHF