Genetika fretek

Základní stavební kameny genetiky

Projev dědičnosti je shoda nebo podobnost vlastností u rodičů a potomků. Potomek však od rodičů nedědí vlastnosti, ale pouze vlohy (čili - geny), které jsou podnětem k vývoji těchto vlastností. Geny (základní stavební jednotky předávané z generace na generaci) se nacházejí v chromozómech, kde zaujímají určité místo. Toto místo se nazývá LOKUS (Nepochybně od slova lokace - umístění).

U vyšších organismů se každý jedinec vyvíjí z takzvané ZYGOTY, která vzniká splynutím rodičovských GAMET (to je - splynutím vajíčka a spermie) a ty obsahují jednoduchou sadu chromozómů. Nově vzniklá zygota tak obsahuje chromozómy zastoupeny v párech, kdy je jeden otcovský a druhý mateřský.

Geny ve stejném lokusu jsou vůči sobě alelické a podmiňují buď shodně nebo rozdílně určitou funkci. Alely jsou tím pádem různé formy, téhož genu a každý gen tak může existovat ve formě jedné, anebo mnoha různých alel.

Alely mohou být shodné - těm se říká HOMOZYGOTNÍ - nebo rozdílné - takzvané HETEROZYGOTNÍ.

Dominantní je ta alela, která převládá nad jinou, jež je fenotypově potlačena a stává se tak recesívní. Alela dominantní je zpravidla označována velkým písmenem a recesívní malým písmenem.

Autor: Jordi