Standard fretek SCHF

Tělesná stavba

Celkový vzhled

Fretka má dlouhé tělo válcovitého typu se silným krkem, který je téměř stejně silný jako hrudník. Krátké svalnaté končetiny směřující přímo do předu a ocas dlouhý jako 1/3 celkové délky těla. Velké kulaté nevystupující oči, uši přiměřeně velké k tělu a pohlaví fretky, kulaté. Poměrně dlouhé špičáky a drápy. Při normálním postoji tvoří fetka čtverec s končetinami. Hřbetní oblouk je rovný harmonický a ve středu mezi rameny a kyčlemi.

Hlava

Tvar a proporce hlavy:
Základní tvar hlavy je trojúhelníkový. Hlava je mezi ušima široká elipsovitě se zužující směrem k čenichu. Profil je rovný bez jakéhokoliv prohnutí nebo klabonosu u samců. Samice mohou mít velmi mírný lom (výčnělek) v úrovni očí. Hlava je mírně delší než širší. Rozmezí správného poměru délky je 55-70% z celkové šířky hlavy. Samci mají hlavu robustnější a širší, samice mají hlavu spíše užší a delší.

Oči:
Jsou kulaté velké nevystupující z hlavy. Správné umístění očí je v polovině vzdálenosti v linii mezi ušima a nosem.

Uši:
Jsou kulaté přiměřeně velké k tělu a pohlaví fretky. Jsou posazeny v horní a zadní části hlavy, v poloviční vzdálenosti mezi očima a zadní stranou lebky.

Zuby:
Dospělá fretka má 34 zubů. 6 řezáků nahoře a 6 dole, 2 špičáky nahoře a 2 dole, 6 třenových zubů nahoře a 6 dole, 2 stoličky nahoře a 4 stoličky v dolní čelisti.

Skus:
Typický, přirozený a nejefektivnější sevření čelistí je nůžkový skus - přední zuby - řezáky v horní čelisti jsou před spodními. Zatímco horní špičák zapadá do spodní čelisti až za špičáky dolní čelisti. Spodní čelist je užší a zapadá do horní.
Akceptovatelný je klešťový skus - pokud je linie oblouku dolních řezáků na stejné úrovni jako jsou horní řezáky nebo u přílišného vychýlení dolních řezáků dopředu, takže kousací hrany obou řad řezáků dosedají na sebe, vzniká skus klešťový.

Krk a ramena

Krk je silny rovný a relativně krátký. Lopatky rovné a dobře zaúhlené a to v úhlu 45° bez jakýchkoliv výstupků. Měly by být dostatečně daleko pro správnou velikost a šířku fretky.

Trup

Žebra:
Hrudní koš a žebra, která jej tvoří jsou symetrická. Hluboký a dobře klenutý hrudník poskytuje dostatek prostoru pro srdce a plíce. Žebra jsou bez jakýchkoliv nápadných zalomení a výstupků, hrudní kost je rovná. Tvar hrudního koše je téměř kulatý. Rozdíly jsou znatelné mezi pohlavím i mezi sterilizovanými a kastrovanými zvířaty, zvláště pak předčasně kastrovanými.

Hřbet:
Páteř je velmi ohebná a pružná bez výstupků. Tvoří hřbetní oblouk, který je rovný harmonický a ve středu mezi rameny a kyčlemi.

Bedra:
Pánev je dostatečně velká a dává tak prostor pro správné rozložení kyčelních kloubů do stran. Ty by neměly být příliš volné. Velikost pánve by měla být stejná, jako velikost hrudníku.

Ocas:
Délka ocasu je 1/3 z celkové délky fretky. Ocas je rovný a pružný po celé délce bez výčnělků, zálomků a volných článků.

Končetiny:
Délka a tloušťka končetiny odpovídá tělesné stavbě fretky. Nohy jsou krátké a silné. Tlapa má 5 prstů s dlouhými drápy.

Kostra fretky

Pevnost a pružnost kostí je velmi důležitou součástí kosterní soustavy fretky. Předčasná kastrace a sterilizace fretky má velký vliv na správný vývoj kostí. Fretky, které jsou nekastrované nebo kastrované v pozdějším věku mají kostru správně pevnou.

Osvalení

Fretka je velmi dobře oslavená. Správně osvalená fretka nemá povislé břicho a zadek a svaly má pevné. U samců je větší osvalení na hlavě, krku, ramenou a hrudníku. Fretka v zimním období má i více tukových zásob, proto může být težší a vykazovat méně svalové hmoty než v letním období. Kastrované fretky, zvláště pak předčasně kastrované mají méně svalové hmoty, než chovné fretky.

Vady a chyby

Jákekoliv odchylky od standardu jsou vadami o různé intenzitě. Jejich závažnost musí být posouzena, zvláště pak u jedinců určených k chovu.

VADY:
- skelné, slabé zuby, nebo ulomené či vypadené zuby před 3. rokem života fretky
- malé, vypoulené nebo nestejně velké oči
- trojúhelníkové (výjma dlouhosrsté fretky), šikmé nebo daleko od sebe posazené oči
- příliš velké, špičaté nebo nesouměrně posazené uši
- přetrvávající mléčný zub (obvykle jsou to řezáky)
- zdvojený zub
- výčnělky na žebrech
- příliš dlouhá nebo zalomená hrudní kost
- zalomená páteř, která netvoří harmonický oblouk
- příliš dlouhé, tenké nebo křivé končetiny
- krátký, neohebný, zalomený či jinak deformovaný ocas
- nestejně silné, lámavé nebo zhrublé drápy

VADY VYLUČUJÍCÍ Z CHOVU:
- krátka obličejová partie - hlava je kratší než širší
- nesouměrná lebka - překroucená čelist
- skelné, slabé zuby, nebo ulomené či vypadené zuby do nebo kolem jednoho roku života fretky
- nadpočet trvalých zubů (obvykle jsou to řezáky)
- předkus, podkus, vychýlený skus
- výrazně krátký ocas, háček na konci ocasu nebo výrazné zalomení
- nadpočet prstů
- nesestouplá varlata u samců (kryptorchizmus)

Barevné rázy

Dlouhosrstá fretka - Angora

Kromě standardního typu fretky, došlo v průběhu chovu a šlechtění k určitým genetickým odchylkám od standardu, které se nevázaly pouze na barvu, ale rovněž také na typ a strukturu srsti, určité tělesné a povahové změny. Takovýmto příkladem jsou fretky často označované jako ANGORY nebo také jako FRETKY ANGORSKÉ. Tento název ale není pro tyto fretky výstižný.

Řekněme si pár příkladů proč není název ANGORA pro fretku výstižný

Angorský králík x fretka:
Srst u angorských králíků má být hustá, pokožka nesmí být vidět. Srst má být stějně dlouhá na celém těle králíka. Toto je jeden z rozdílů oproti fretce takzvané angorské. Fretka nemá délku srsti stejnou na celém těle - není to žádoucí. Dalším rozdílem oproti angorskému králíku - ze kterého byl název pro tyto fretky nejspíš odvozen - je u fretky absence podsady. Zatímco králík ji má a to dokonce převládající a hedvábnou, tzv. angorská fretka podsadu nemá. Angorský králík má kromě podsady a pesíků, také polopesíky, které tvoří přechodnou vrstvu mezi pesíky a podsadou. U fretek polopesíky popisovány vůbec nejsou. A v neposlední řadě je tady barva. Do nedávna byl angorský králík znám jako bílý s červenýma, nebo modrýma očima. Dnes už je barevných mutací u angorského králíka víc. Fretky angorské mají všechny typy barev i koncentrací, stejně jako fretky standardní.

Kočka - Turecká Angora x fretka:
Délka srsti u kočky je středně dlouhá (ve světě koček to znamená, že není zcela nejdelší a řadí se mezi polodlouhosrstá plemena ušlechtilých koček). Srst je delší na límci, kalhotkách a ocase. Fretka tohoto typu má srst nejdelší na hřbetě. U těchto koček a fretek je společným znakem, absence podsady.

Příkladů by se dalo najít i více. Existuje také angorská koza, činčila, a další zvířata s tímto označením. Vesměs je však struktura i délka srsti odlišná od srsti takto označené fretky. Proto si myslíme, že mnohem příhodnější označení pro tuto mutaci je DLOUHOSRSTÁ fretka.


  Angorský králík Kočka - Turecká Angora dlouhosrstá fretka (Angora)
délka srsti Stejně dlouhá na celém těle Středně dlouhá (polodlouhosrsté plemeno), delší na límci, kalhotkách a ocase Nejdelší srst na hřbetě, kratší srst v oblasti ramen
hustota srsti Hustá, není vidět pokožka ? Stejně hustá jako u standardní fretky, pokožka je vidět
podsada hustá, převládající, hedvábná podsada chybí podsada chybí

Dlouhosrsté fretky (Angory)

Jak jsme zmínili, fretky s dlouhou srstí mají kromě délky srsti také další odlišnosti od fretek standardních. Nemají podsadu. V určitých fázích roku je jejich srst jemná, v jiných naopak hrubší a drsnější než u standardních fretek. Mají rovněž delší vousy. Povoleny jsou osrstěné uši a oči trojúhelníkového tvaru. Charakteristickým rysem je jejich nos s výrazně zakroucenými nozdrami, často rovněž osrstěný.

O dlouhosrstých fretkách (Angorských) panuje také mnoho mýtů a ne zcela přesných informací.

Standard pro dlouhosrsté fretky

Standard pro dlouhosrsté fretky odpovídá standardu krátkosrstých fretek. Jsou u nich však povoleny určité odchylky.

Uši
Jsou povoleny chlupy na uších tvořící třásně. Celkově - chlupaté.

Oči
U dlouhosrstých fretek je povolen trojúhelníkový tvar očí.

Nos
Nos je povolen osrstěný, včetně nozder.

Srst
Srst je dlouhá, měkká až středně tvrdá. Dle ročního období je delší nebo kratší. V oblasti ramen je srst kratší.

VADY:
Všechny výše zmíněné vady plus:
- nesouměrné osrstění nosu - nesymetrie
- nerovnoměrná délka osrstění nosu
- delší srst v oblasti ramen, tvrdá nebo hrubá srst

VADY VYLUČUJÍCÍ Z CHOVU:
Všechny výše zmíněné vady plus:
- rýhy v nose a s tím související příliš zakroucené nozdry