Historie sdružení

Se samotnou myšlenkou založit společenství chovatelů fretek, zabývajícím se chovem fretek s určitými cíly, si pohrávalo několik lidí zhruba 2 roky před samotným vznikem. Intenzivní příprava však započala až v říjnu 2010.

V době od Října 2010 do Března 2011 jsme se věnovali přípravným pracím, jako sestavení stanov, přípravě některých interních dokumentů, ale i jiným věcem nutným k zajištění správného chodu společenství.

Dne 18. 3. 2011 byly předány stanovy, společně s návrhem vzniku občanského sdružení na MVČR.

Dne 29. 3. 2011 proběhla ustavující členská schůze, na níž byly mimo jiné zvoleny orgány sdružení.

4. 4. 2011 došlo k oficiálnímu vzniku Sdružení chovatelů fretek. Bylo nám přiděleno IČ a můžeme fungovat jako občanské sdružení.